Czym się Zajmujemy

Jako kancelaria specjalizująca się w wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo rodzinne, oferujemy usługi obejmujące całe spektrum prawa rodzinnego i małżeńskiego.

Jako kancelaria specjalizująca się w wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo rodzinne, oferujemy usługi obejmujące całe spektrum prawa rodzinnego i małżeńskiego.

Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać z polskim adwokatem, prosimy o kontakt z adw. Iloną Józwiak.

Separacja i rozwód

Podział majątku

Dzieci

Płodność i macierzyństwo zastępcze

Nieruchomości

Ochrona osób szczególnie narażonych

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Cohabitation

Sprawy Międzynarodowe

Numer Alarmowy