Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Osobom starającym się o separację oferujemy mediacje na miejscu i model mediacji typu collaborative law. Wystawiany skierowania na terapię rodziną i do programu arbitrażu rodzinnego (Family Law Arbitration Scheme).

Share this page
Numer Alarmowy