Ilona Józwiak

Registered European Lawyer
"Ilona you have been a complete rock and the client relied on you in the run up to the hearing"Barrister Review

Profil

Adwokat Ilona Józwiak jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku i absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach stypendium „Erasmus” Ilona Józwiak studiowała na Pazmany Peter Catholic University w Budapeszcie, rozwijając swoją wiedzę w przedmiocie prawa europejskiego i międzynarodowego. Następnie zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich w Płocku, w Warszawie i w Cagliari. 

Adwokat Ilona Józwiak wykładała praktyczne zagadnienia związane z mediacją rodziną w Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Podczas jej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w prawie rodzinnym, dzięki czemu udziela porad prawnych także w zakresie polskiego prawa rodzinnego. 

Obsługa prawna klientów prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

Numer Alarmowy