11 Staple Inn, London
WC1V 7QH, United Kingdom

DX: 181 London Chancery Ln

Emergency contact

Our emergency telephone lines in the event of a child abduction, forced marriage or other emergency concerning children is:
  • +44 (0)20 8607 9660
  • +44 (0)79 3208 6173

Sprawy międzynarodowe

Gdy sprawa podlega więcej niż jednej jurysdykcji, konieczne jest szybkie uzyskanie porady prawnej.

Ważne, aby rozumieli Państwo, jakie przysługą Państwu prawa i jakie opcje są dla Państwa dostępne. O sukcesie sprawy często decyduje szybkość działania.

Jesteśmy uznanymi na świecie ekspertami w sprawach rozwodowych i w kwestiach dotyczących dzieci, które podlegają więcej niż jednej jurysdykcji lub mają zasięg międzynarodowy. Byliśmy zaangażowani w sprawy dotyczące bardzo wielu państw na całym świecie.

Doradzamy w kwestii wyboru sądu i zagranicznych aktywów. Jesteśmy postrzegani jako najlepsi w sprawach dotyczących uprowadzenia dzieci za granicę, transgranicznych sporów dotyczących dzieci i transgranicznego macierzyństwa zastępczego. Jako jedyna kancelaria w kraju mamy ugruntowaną praktykę w dziedzinie wymuszonych małżeństw i opuszczonych małżonków oraz wiedzę ekspercką w sprawach dotyczących obrzezania kobiet i przemocy motywowanej honorem.

Nasi prawnicy posiadają wykształcenie w zakresie kilku jurysdykcji jednocześnie i płynnie posługują się językami obcymi.

W Dawson Cornwell pracują dyrektorzy i wykładowcy Międzynarodowej Akadami Prawników Rodzinnych (International Academy of FamilyLawyers), członkowie Międzynarodowego Związku Adwokatury (International Bar Association), Amerykańskiego Związku Adwokatury (American Bar Association) i wielu innych międzynarodowych organizacji prawa rodzinnego. Wypracowaliśmy bardzo dobre relacje z profesjonalistami pracującymi poza Wielką Brytanią.

Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać z polskim adwokatem, prosimy o kontakt z adw. Iloną Józwiak lub z sekretarką Aleksandrą Pawlak

11 Staple Inn, London
WC1V 7QH, United Kingdom

DX: 181 London Chancery Ln

Emergency contact

Our emergency telephone lines in the event of a child abduction, forced marriage or other emergency concerning children is:
  • +44 (0)20 8607 9660
  • +44 (0)79 3208 6173