11 Staple Inn, London
WC1V 7QH, United Kingdom

DX: 181 London Chancery Ln

Emergency contact

Our emergency telephone lines in the event of a child abduction, forced marriage or other emergency concerning children is:
  • +44 (0)20 8607 9660
  • +44 (0)79 3208 6173

Nasz zespół

Dawson Cornwell składa się z dwóch oddzielnych, wyspecjalizowanych działów prawa rodzinnego: wysoce cenionego działu prawa rodzinnego i rozwodowego oraz wielokrotnie nagradzanego działu prawa dotyczącego dzieci.

Prawnicy każdego z tych działów przez wiele lat kształcili się i specjalizowali w swoich dziedzinach. Wspomaga ich stale uzupełniany zespół młodych prawników, z których każdy pracuje nad wyrobieniem własnej marki.

Nasi prawnicy są akredytowanymi specjalistami w dziedzinie angielskiego prawa rodzinnego, adwokatami, kuratorami sądu opiekuńczego, mediatorami rodzinnymi, prawnikami wyspecjalizowanymi w mediacjach oraz zagranicznych jurysdykcjach.

Pracują u nas także prawnicy doradzający w problematyce prawa nieruchomości oraz w sprawach dotyczących majątku, funduszy powierniczych, testamentów i podatków.

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać z nami po polsku, prosimy o kontakt z sekretarką Aleksandrą Pawlak.

11 Staple Inn, London
WC1V 7QH, United Kingdom

DX: 181 London Chancery Ln

Emergency contact

Our emergency telephone lines in the event of a child abduction, forced marriage or other emergency concerning children is:
  • +44 (0)20 8607 9660
  • +44 (0)79 3208 6173

Emergency line
Emergency Line

Our emergency telephone lines in the event of a child abduction, forced marriage or other emergency concerning children are