11 Staple Inn, London
WC1V 7QH, United Kingdom

DX: 181 London Chancery Ln

Emergency contact

Our emergency telephone lines in the event of a child abduction, forced marriage or other emergency concerning children is:
  • +44 (0)20 8607 9660
  • +44 (0)79 3208 6173

Czym się zajmujemy

Jako kancelaria specjalizująca się w wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo rodzinne, oferujemy usługi obejmujące całe spektrum prawa rodzinnego i małżeńskiego.

Separacje i rozwody

Jesteśmy ekspertami od konkubinatów, separacji, umów przedmałżeńskich i małżeńskich, separacji orzeczonych przez sąd, rozwodów i rozwiązania związku partnerskiego, w tym transgranicznych sporów o ustalenie właściwej jurysdykcji.

Podział majątku   

Latami budowaliśmy naszą reputację, doradzając zarówno starającym się o separację małżonkom, jak i konkubentom w zakresie ich praw finansowych, oceniania cennych aktywów, alimentów na utrzymanie dziecka i egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Dzieci

Uhonorowany licznymi nagrodami dział prawa specjalizującego się w kwestiach dotyczących dzieci, doradza we wszystkich kwestiach prawnych związanych z nieletnimi. W szczególności, gdy sprawa wykracza poza granice Wielkiej Brytanii: w przypadkach uprowadzenia lub zmiany miejsca pobytu dzieci, w kwestiach opieki i kurateli, odpowiedzialności rodzicielskiej, sporów dotyczących miejsca zamieszkania dziecka i kontaktów z nim, wniosków dziadków i przybranych rodziców, prawa do opieki specjalnej, postępowania w sprawie opieki nad dzieckiem i ochrony dzieci.

Płodność i macierzyństwo zastępcze

Jesteśmy uznanymi ekspertami w dziedzinie brytyjskiego i międzynarodowego prawa dotyczącego macierzyństwa zastępczego, a także rozrodu wspomaganego i dawstwa gamet.

Ochrona osób szczególnie narażonych

Reprezentujemy naszych klientów w Sądzie Opiekuńczym (Court of Protection). Chronimy bezbronnych krewnych bezprawnie usuwanych z tej jurysdykcji przez członków ich rodzin.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Osobom starającym się o separację oferujemy mediacje na miejscu i model mediacji typu collaborative law. Wystawiany skierowania na terapię rodziną i do programu arbitrażu rodzinnego (Family Law Arbitration Scheme).

Nieruchomości

Działamy w imieniu osób prywatnych i firm podczas nabywania i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, udzielania pożyczek na spłatę kredytu hipotecznego, przydzielania leasingu dla firm oraz odnowień.

Majątek, fundusze powiernicze, testamenty i podatki

Sporządzamy testamenty i doradzamy przy planowaniu zasobów, w zakresie opodatkowania, ustalania ważności testamentów i administracji majątkiem, przy rozprawach dotyczących funduszy powierniczych i ustalania ważności testamentu, a także w zakresie organizacji charytatywnych i pełnomocnictw.

Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać z polskim adwokatem, prosimy o kontakt z adw. Iloną Józwiak lub z sekretarką Aleksandrą Pawlak

11 Staple Inn, London
WC1V 7QH, United Kingdom

DX: 181 London Chancery Ln

Emergency contact

Our emergency telephone lines in the event of a child abduction, forced marriage or other emergency concerning children is:
  • +44 (0)20 8607 9660
  • +44 (0)79 3208 6173